Phat Tai Rice, Gạo Phát Tài Phat Tai Rice, Gạo Phát Tài

Giới thiệu

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

Đăng lúc: 11.03.2020

Ban Lãnh đạo công ty từ khi thành lập đã định hướng mục tiêu cùng hợp tác, phát triển bền vững - trường tồn. Do vậy, đứng trước sự biến động không ngừng của thị trường trong nước và nước ngoài. Công ty TNHH Phát Tài luôn cố gắng nắm bắt những cơ hội, thông tin Ngành trong nước và nước ngoài với độ chính xác nhất. Nhằm chuẩn bị đưa ra những kế hoạch, chiến lược nhằm cải tiến chất lượng sản phẩm; đầu tư công nghệ; đầu tư và đào tạo nguồn nhân lực để mang lại hiệu quả thiết thực nhất cho tất cả người lao động tại Công ty và Các đối tác.

GIỚI THIỆU CHUNG

Đăng lúc: 02.03.2020

Chào mừng Quý khách ghé thăm website của Công ty TNHH Phát Tài. Công ty TNHH Phát Tài tiền thân là DNTN Phát Đạt tại Phường 11, Thị xã Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, với số vốn điều lệ lên tới 1000 tỷ VNĐ (Một ngàn tỷ đồng), hoạt động trong lĩnh vực Xay xát, Chế biến và Kinh doanh lương thực từ năm 1993 đến nay.

    Phat Tai Rice, Gạo Phát Tài
    Phat Tai Rice, Gạo Phát Tài