Phat Tai Rice, Gạo Phát Tài Phat Tai Rice, Gạo Phát Tài

Sản phẩm của chúng tôi

Công ty TNHH Phát Tài lọt top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Ngày 26/11, Vietnam Report công bố bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất việt nam theo mô hình của fortune 500. Công ty TNHH Phát Tài rất vinh dự lọt top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2019.

Xem thêm

Phat Tai Rice, Gạo Phát Tài
Phat Tai Rice, Gạo Phát Tài