Phat Tai Rice, Gạo Phát Tài Phat Tai Rice, Gạo Phát Tài

Sản phẩm của chúng tôi

Công ty TNHH Phát Tài lọt top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2019

Ngày 26/11, Vietnam Report công bố bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất việt nam theo mô hình của fortune 500. Công ty TNHH Phát Tài rất vinh dự lọt top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2019.

Xem thêm

CÔNG TY TNHH PHÁT TÀI LỌT TOP 500 DOANH NGHIỆP LỚN NHẤT VIỆT NAM NĂM 2020

Ngày 08/01/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo điện tử VietNamNet – Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ công bố Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2020.

Xem thêm

Công ty TNHH Phát Tài lọt top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2021

Ngày 14/01/2022, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo điện tử VietNamNet – Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ công bố Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2021.

Xem thêm

Công ty TNHH Phát Tài lọt top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2022

Ngày 05/01/2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo điện tử VietNamNet – Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ công bố Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2022.

Xem thêm

Phat Tai Rice, Gạo Phát Tài
Phat Tai Rice, Gạo Phát Tài