Phat Tai Rice, Gạo Phát Tài Phat Tai Rice, Gạo Phát Tài

Tầm nhìn và Sứ mệnh

1. Tầm nhìn

- Ban Lãnh đạo công ty từ khi thành lập đã định hướng mục tiêu cùng hợp tác, phát triển bền vững - trường tồn. Do vậy, đứng trước sự biến động không ngừng của thị trường trong nước và nước ngoài. Công ty TNHH Phát Tài luôn cố gắng nắm bắt những cơ hội, thông tin ngành trong nước và nước ngoài với độ chính xác nhất. Nhằm chuẩn bị đưa ra những kế hoạch, chiến lược nhằm cải tiến chất lượng sản phẩm, đầu tư công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực để mang lại hiệu quả thiết thực nhất cho tất cả người lao động tại Công ty và Các đối tác.  

- Trong đầu tư công nghệ: Thấy rõ ưu việt cũng như nắm bắt và áp dụng kịp thời các thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại. Mỗi năm, Công ty TNHH Phát Tài dành trên 80% lợi nhuận thu được để cải tiến công nghệ, thay đổi máy móc tiên tiến, hoàn thiện dây chuyền sản xuất nhằm tối ưu hóa hiệu quả sản xuất. Với mục tiêu nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hạ giá thành sản phẩm, Công ty đã đầu tư tới 04 dây chuyền lau bóng với công suất 10 tấn/giờ/dây chuyền.

- Đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực: Nguồn nhân lực không chỉ được xem là tài sản của quốc gia mà còn là một trong những yếu tố quyết định sự thành bại của Công ty. Vì vậy, Công ty TNHH Phát Tài luôn chú trọng đào tạo chuyên môn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng giao tiếp - ứng xử, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ kỹ sư, công nhân viên làm việc tại công ty. Đồng thời, thiết lập và thực thi các chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng nhằm đáp ứng các nhu cầu khắt khe của nền kinh tế thị trường.

-Với sự phát triển không ngừng về mọi mặt, Công ty TNHH Phát Tài hướng tới xuất khẩu sản phẩm trực tiếp ra thị trường nước ngoài. Bằng uy tín và năng lực của mình, Công ty Phát Tài đã và đang đẩy mạnh thực hiện nhiều hoạt động đầu tư, thăm dò thị trường, tìm kiếm đối tác ở ngoài nước với quan điểm: “Hợp tác và sẻ chia thịnh vượng”.

2. Sứ mệnh

- Đưa gạo Việt Nam vươn xa thế giới, nâng tầm giá trị của con người Việt và gạo Việt. Đẩy mạnh đầu tư về con người và cơ sở vật chất, nhằm hướng tới mục tiêu cùng Hợp tác - Phát triển – Sẻ chia - Bền vững - Trường tồn.

- Tham gia vào thương trường với tư cách là một nhà sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu. Công TNHH Phát Tài có sứ mệnh thúc đẩy nền sản xuất lúa gạo trong nước phát triển, nắm vững nền tảng cốt lõi trong kinh doanh và duy trì các giá trị:

Chữ “Tín” hàng đầu.

Sản phẩm “chất lượng”.

“Giá cả” hợp lý.

Chữ “ Nghĩa” sau tất cả.

- Với gần 30 năm kinh nghiệm trong ngành gạo, Công ty TNHH Phát Tài luôn nỗ lực làm “Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”.

Tạo sự đồng thuận, gắn kết, cùng sẻ chia phát triển trong nội bộ Công ty.

Đóng góp một phần lợi ích cho xã hội để đất nước ngày một tươi đẹp hơn.

 

 

Phat Tai Rice, Gạo Phát Tài
Phat Tai Rice, Gạo Phát Tài